Wi-Fi

Home »  Služby »  Wi-Fi

laptop

Wi-Fi sítě

Instalace, provoz a technická správa Wi-Fi sítí

Instalace

Na začátku Vám poskytneme detailní technickou specifikaci a návrh řešení na základě vlastního měření prostorů pro šíření signálu Wi-Fi. Zároveň můžeme provést měření vnitřní kabelové sítě v budově pro jednotlivá rádia. Následně zajistíme veškeré technické zařízení nutné k správnému fungování sítě. V konečné fázi provedeme vlastní instalaci, včetně kabeláže a předáme hotovou službu.

 

Provoz, řízení a technická správa zařízení

Rychlost průtokových dat, bezpečnost provozu a zajištění kvalitního signálu jsou našimi prioritami. V rámci dohledového centra máme pod kontrolou veškerá zařízení sítě, jež v případě výpadku proudu, nebo z jiných příčin, ihned zaznamenáme a dle servisních podmínek zajistíme nápravu. V rámci zkvalitňování služeb současně provádíme i pravidelnou kontrolu jednotlivých prvků sítě spolu s kontrolou kvality signálu.